Shea Butter Yellow

$10.00

$15.00

Unrefined shea butter from Ghana.